EATKÜ vastus 6.veebruaril 2017 ajalehes Põhjarannik avaldatud artiklile

6.veebruaril 2017 ajalehes Põhjarannik avaldatud artikkel “Lordy käib lasteaias tööl” EATKÜ vastus täismahus. Põhjarannikus avaldati ruumi puuduse tõttu lühendatud variant.   6.veebruaril ilmus ajalehes „Põhjarannik“ artikkel „Lordy käib lasteaias tööl“. Kahetsusväärselt on selles kajastatud arusaamu ning tegevusi, millega Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing (EATKÜ) ei saa kuidagi nõustuda ning peab neid ebaeetilisteks ning potentsiaalselt ohtlikeks ja seetõttu peab oluliseks selgitada oma seisukohti antud kontekstis, eesmärgiga juhtida avalikkuse, eelkõige lapsevanemate tähelepanu ja tõsta teadlikkust. Viimase kahe ja poole aasta jooksul on Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing tegutsenud sihikindlalt selle nimel, et koeri kaasavad sekkumised valdkonnana areneks, et teenused, mida inimese heaolu tõstmise eesmärgil tulevikus pakutakse, oleksid professionaalsed ning mis kõige olulisem, protsess ja reeglid lähtuksid kliendi ning kaasatavate loomade (teaduslikult tõestatud) vajadustest ja heaolust. Eestis on täna olemas võimalus koerte sobivust hinnata ja tiime eksamineerida rahvusvaheliste reeglite järgi selleks väljaõppe saanud kohtunike poolt, kes on professionaalid koera käitumise alal (see ei ole sama, mis treenimine). EATKÜ on maailma katusorganisatsiooni IAHAIO.com (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) täisliige. Standardite ja tööpõhimõtete välja töötamisel lähtume nende juhistest ( IAHAIO valge raamat ) ning teeme erinevate pilootprojektide raames koostööd erinevate partneritega, et neid juhiseid praktikas läbi töötada ja Eesti jaoks kõige sobivamal kujul juurutada. Süsteem ei ole valmis. Loomade kaasamine erinevatel eesmärkidel väga erinevates valdkonnas tähendab, et kuulume 5 erineva ministeeriumi haldusalasse ning on erinevaid seadusi ja regulatsioone, milles on vajalik muutusi sisse viia. See on protsess ja võtab aega. Aga et arengud on olnud positiivsed ja huvi nii koeraomanike kui klientide poolt on tõusnud plahvatuslikult end teadlikkus sellest, millega tegelikult on tegemist ( realistlikud ootused tulemustele aga ka ohud ), on madal....