MAJANDUSAASTA ARUANNE 2013

aruandeaasta algus: 01.01.2013
aruandaaasta lõpp: 31.12.2013

nimi:Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing

registrikood: 80268870

tänava/talu nimi, Sostra 10
maja ja kortari number:
linn: Tallinn maakond: Harju maakond
postisihtnumbar: 10616

telefon: +372 5073778

a-posti aadress: teraapiakoer@hotmail.com veeblehe aadress: www.teraapiakoer.ee