Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing

Estonian Association of Assistance and Therapy Dogs

Mittetulundusühing Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing on 2008. aastal loodud üleriigiline katusorganisatsioon, mis esindab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes töötavad koos teraapiakoertega tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonnas või on seotud teraapiakoerte kasvatamise ja ettevalmistamisega tööks. Meie eesmärk on edendada koeri kaasavaid sekkumistegevusi Eestis, seista vastutustundliku lemmikloomapidamise eest ning väärtustada inimese ja koera vahelist sidet.

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing on ainus organisatsioon Eestis, mis viib läbi sobivushindamisi, koolitab ning eksamineerib teraapiakoeratiime. Kõik meie koeratiimid omavad rahvusvahelist litsentsi.

Ühing töötab koos partneritega välja ja arendab Eesti sotsiaal-, haridus- ning tervishoiuvaldkonnaga kõige paremini sobivat süsteemi. Teeme rahvusvahelist koostööd, et tuua Eestisse vastava ala teadmisi, praktilisi oskusi ja parimaid praktikaid, ning osaleme teadusalases koostöös. Igapäevaselt viime ettevalmistuse saanud koeratiimid kokku klientidega, aitame programmide jaoks välja töötada sobiliku tegevusplaani, metoodika  ja standardid ning koordineerime tiimide tööd.

Oleme alates 2016. aasta juulikuust rahvusvahelise katusorganisatsiooni IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) täisliige. Olles Eestis valdkonna teerajaja, juhindume valdkonna juurutamises ja arendamises ning oma tegevuse korraldamises, sealhulgas tegevust puudutavate reeglite loomises, IAHAIO valgest raamatust, kohandades sealseid suuniseid.

Asutasime koos Eesti Ratsutamisterapeutide Liiduga Eesti Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Liidu.

2016. aasta veebruaris saime Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumilt tunnustava tiitli kultuurisõber 2015.

Koeri kaasavad sekkumised

Koeri kaasav sekkumine on eesmärgipärane tegevus, mis tervishoiu, sotsiaaltöö ja hariduse valdkonnas ning teistes inimestele suunatud teenuste valdkondades teraapiliste tulemuste saavutamiseks kaasab teadlikult ja sihipäraselt protsessi koeri. Sekkumistes osalevad professionaalid, kes tunnevad neis osalevaid inimesi ja koeri. Sekkumistes osalevad teraapiakoeratiimid koosnevad koerajuhist ja koerast ning nendega koos töötavast eksperdist (sotsiaaltöötajast, pedagoogist, terapeudist jne) vastavalt teenuse iseloomule ja vajadusele.

Koeri kaasavad sekkumised jagunevad:

 

Hakka vabatahtlikuks!

Kas Sul on kodus sotsiaalne, suhtlemisele avatud koer, kes naudib inimeste tähelepanu ja kohaneb hästi uues olukorras?
 
Kas Sulle meeldib jagada oma koeraga seotud toredaid tegemisi, teda esitleda ja avada erinevaid võimalusi?
 
Kas Sul on võimalik tund või paar nädalas oma aega panustada?
 
Kas Sa soovid kogukonnale vabatahtliku tegevuse kaudu tuge pakkuda?
 
Kas Sa oled vähemalt 18 aastat vana?
 
 

Kui vastasid kõigile küsimustele jaatavalt, võib tegutsemine meie ühingu vabatahlikuna sulle meeldida.

Et liituda meie tiimiga, peaksid oma koeraga läbima sobivushindamise, osalema baaskoolitusel ning teraapiakoeratiimi eksamil. Teraapiakoeratiimid, mis sooritavad eksami edukalt, saavad rahvusvahelise litsentsi ning unikaalse ID numbri. Ühingu liikmete tööd koordineerivad meie regionaalsed koordinaatorid.

Kui tahad oma neljajalgse sõbraga meiega liituda, võta meiega ühendust!

Mida peab klient teadma?

 

Toeta meie tegevust!

Swedpank EE782200221068266665

Mul on väga eriline koer ja teadmine, et temaga suhtlemine teeb kuskil kellegi rõõmsamaks või tervemaks, motiveerib mind tegutsema.

Gianna Leiten

Vabatahtlik koerajuht

Nägime, kuidas vaid põgusast kokkupuutest koeraga muutusid keerulise taustaga kõurikud tavalisteks poisteks ja tüdrukuteks. Nii vähe on vaja, et laps usaldaks ja tunneks end turvaliselt.

Gähtlin Leppänen

Psühholoog, MTÜ Ohvriabi projekt HEI, KUULAKE MEID!

Koerte haiglakülastus on väga hea ja tore koosviibimine koera ja tema saatjaga ning annab lastele põhjuse haiglapalati voodist välja tulla.

Kadri Saks

Juhataja, SA Tallinna Lastehaigla onko-hematoloogia osakond