Koera kaasav õpe

Koera kaasav õpe on eesmärgipärane, planeeritud ja struktureeritud tegevus, mida korraldavad ja/või pakuvad haridustöötaja koos vajaliku ettevalmistuse saanud teraapiakoeratiimiga. Pedagoogid, kes seda läbi viivad, peavad kaasatud koeri hästi tundma. Näiteks võib koeraga õppimine olla  hariv külaskäik, mis õpetab vastutustundlikku lemmikloomapidamist. Samuti saab sellise tegevuse abil motiveerida ja õpetada uusi oskusi. Kui koeraga koos õppimist korraldavad eriõpetajad (eripedagoogid), siis peetakse seda ka terapeutiliseks ja eesmärgipäraseks tegevuseks. Tegevused keskenduvad akadeemilistele tulemustele, suhtlusoskuste ja kognitiivsete võimete parandamisele. Õppija edusamme mõõdetakse ja dokumenteeritakse. Näide koeri kaasavast õppimisest on lugemiskoerte programm.