MTÜ Eesti Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Liit
PRESSITEADE
08.02.2021

Teraapialoomi kaasavate organisatsioonide raamdokument on nüüd eesti keeles

Rahvusvaheline Inimese-Looma Interaktsioonidega Tegelevate Organisatsioonide Ühendus IAHAIO avaldas eestikeelse tõlke valgest raamatust, mis koondab terminoloogiat, põhimõtteid ja suuniseid teraapialoomi kaasavate organisatsioonidele ja spetsialistidele.

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing on IAHAIO täisliige olnud alates aastast 2016 ja koostöös Eesti Ratsutamisterapeutide Liiduga ja Eesti Keele Instituudiga ellu kutsunud terminikomisjoni, et luua ja kohandada IAHAIO terminoloogia eesti keeles.

IAHAIO valge raamatu tõlkimine on olnud selle töö jätk ja tõlkimisse olid kaasatud MTÜ Eesti Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Liit; MTÜ Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing; MTÜ Eesti Ratsutamisterapeutide Liit; Lingua Harmonica OÜ (tõlkija Liina Kivimäe).

Aastast 2021 on IAHAIO sidusliikmeks Eesti Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Liit ja selle liikmesorganisatsioonid Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing ning Eesti Ratsutamisterapeutide Liit.

IAHAIO on juhtiv ülemaailmne inimese-looma interaktsioonidega tegelevate organisatsioonide ühendus, mis edendab inimese-looma interaktsioonide valdkonda. See saavutatakse teadustöö, hariduse ja liikmesorganisatsioonide vahelise ning poliitikakujundajate, kliiniliste praktikute, üldsuse ja inimese-looma interaktsioonidega tegelevate teiste organisatsioonidega tehtava koostöö kaudu.

IAHAIO-sse kuulub üleilmselt rohkem kui 90 valdkondadevahelist organisatsiooni ja erialaühendust, suur hulk akadeemilisi asutusi ja loomi kaasavaid sekkumisi praktikas rakendavaid organisatsioone. 

Valged raamatud on dokumendid, mis sisaldavad ettepanekuid ja juhiseid spetsiifilises valdkonnas.

IAHAIO valge raamat on eestikeelsena allalaaditav siit: https://iahaio.org/best-practice/white-paper-on-animal-assisted-interventions/

Lisateave:

Maarja Tali

Juhatuse liige

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing

53610919

maarjatali@teraapiakoer.ee

 

Liis Teesaar

Juhatuse liige

Eesti Ratsutamisterapeutide Liit

ratsutamisterapeutideliit@gmail.com